Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
عوامل موثر در سرعت رشد باکتریها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

برای توسعه روشهای حفظ کالاهای فاسد شدنی و تشکیل محصول در فرآیند تخمیر تاثیر فاکتورهای محیطی بر روی سرعت رشد مورد مطالعه قرار گرفته ، از این رو سرعت فاکتور مهمی است . فاکتورهای موثر که بر روی سرعت واکنش های شیمیایی اثر می گذارند شامل : ماده اصلی قابل دسترس ، محصولات و پارامترهای فیزیکی مثل درجه حرارت ، PH ، فشار می باشد .

از این رو بعضی از واکنش ها به اکسیژن نیاز دارند در صورتیکه واکنش های دیگر توسط شرایط اکسیداسیون مهار می شوند ، پس غلظت اکسیژن پارامتر مهمی است .

آب بک حلال برای واکنش های داخل سلول است ، از این رو کاهش دادن آب قابل دسترس سلول ها روی سرعت رشد و نمو آن اثر می گذارد . هر موجود زنده به یک محدوده ویژه برای رشد و نمو نیاز دارد و برای هر پارامتر از قبیل درجه حرارت و PH یک حد مطلوب وجود دارد که حداکثر رشد در آن اتفاق می افتد .

میکروارگانیسم ها توسط تفاوت متابولیکی خیلی زیادی که دارند مشخص می شوند و آنها در زیستگاههای اکولوژیکی مختلفی ساکن می شوند .

بنابراین فیزیولوژیستهای میکروبی به هر دو مورد علاقه مند شدند که اگر میکروارگانیسم تحت تاثیر پارامترهای مختلف قرار بگیرد کدام سلول واکنش نشان می دهد و کدام خود را وفق می دهد .

مطالعات مخصوصی در مورد این میکروارگانیسم ها انجام شد که چطور این ها می توانند پایداری زیادی داشته باشند .

ماده غذایی قابل دسترس :

دو فاکتور غذایی وجود دارد که روی سرعت رشد اثر می گذارد :

1 . غلظت

2 . کیفیت

غلظت ماده غذایی روی سرعت رشد اثر می گذارد که در شکل 2.3 مشاهده می شود . ( حضور ترکیبات اصلی بیش از حد مجاز ) .

این منحنی اغراق آمیز است و می توان آن را توسط معادله تجربی نمایش داد . اثر آهنگ تغییرات روی سرعت رشد از معادله زیر پیروی می کند :

 

μ = μm ( )

 

μm = حداکثر سرعت رشد کسب شده در ماده غذایی مازاد .

S   = غلظت ماده محدود کننده رشد

Ks = نصف حداکثر مقدار اشباع

از شکل 2.3 می توان فهمید که در حالت اشباع سلول ها در حداکثر سرعت رشد هستند . در غلظت اشباع سرعت رشد ویژه کاهش می یابد هرچند این کاهش قابل توجه نیست تا وقتی که غلظت پایین آید .

معادله شبیه معادله میکائیلیس – منتن  می باشد که برای اندازه گیری سرعت واکنش هایی است که توسط آنزیم کاتالیز می شوند . درکل مقدار Ks بدست آمده برای سطح رشد خیلی پایین است.

2 μM و 20 μM برای قندها و 2nm برای آمینواسیدها که این منعکس کننده افنیته زیاد سیستم برای بالا بردن سطح است . می توان فهمید که در یک کشت معمولی سرعت ویژه رشد μ به μm نزدیک می شود تا زمانی که فاز رشد پایان یابد و یا مقدار اندکی از ماده اصلی رشد باقی مانده باشد .

دو پارامتر μm و Ks درنتیجه رشد مهم هستند . این را می توان در شکل 2.4 دید .

یک موجود زنده ( با یک μm بالا ) در غلظت بالای ماده غذایی رشد می تواند شریع رشد کند در غلظت پایین ماده اصلی رشد سریع تر اتفاق می افتد که مزیتی که دارد افنیته زیاد می باشد ( Ks پایین ) .

کیفیت ماده غذایی محیط کشت جزء اصلی کشت است . سرعت رشد یک میکروارگانیسم در یک محدوده وسیع به پیچیدگی محیط کشت بستگی دارد . از روی جدول 2.1 می توان فهمید که باکتری salmonella typhimurium  می تواند روی یک محیط کشت ساده مثل یک منبع کربن و انرژی ( لیزین و گلوکز ) و مخلوط نمک غیرآلی که عناصر لازم N و P و S را آماده می کند رشد کند .

منابع کربن سرعت رشد ویژه را نسبت به دیگر منابع بالا می برند .

مواد مرکب انرژی لازم برای واکنش های ضروری سلول را آماده می کنند و کربن برای رشد سلول متابولیزه می شود . با افزایش ماده اولیه در محیط کشت ( برای مثال اضافه کردن مخلوط آمینواسید ) سرعت رشد افزایش می یابد ، برای تشکیل و سنتز جسم جدید از پیش ماده درون سلول ها به انرژی نیاز است که این انرژی از راههای گوناگون بدست می آید . ( سنتز پروتئین ، RNA ، غشاء ، Cell Wall و غیره ) .

درآزمایشگاههای مختلف برای بدست آوردن سرعت های رشد گوناگون ، محیط های مختلف آماده می کنند مثل تزریق آبگوشت که این روش بطورمعمول استفاده می شود . اطلاعات بدست آمده را باید ثبت کرد . همه میکروارگانیسم ها به غلظت بالای ماده غذایی پاسخ نمی دهند . باکتری الیگوتروف ( که در محیط های آبی بسیار وجود دارد ) نمی تواند در غلظت بالای ماده غذایی رشد کند . این باکتری ها روی وسایل بکاربرده شده رشد نمی کنند . باکتری های الیگوتروف خود را به محیط های غذایی خیلی کم از قبیل آب شور وفق داده اند و سیستم های کارآمدی دارند که توسط آن ماده غذایی محیط را تغلیظ می کنند .

 • درجه حرارت  :

درجه حرارت یک فاکتور محیطی متغیر مهمی است که بر رشد میکروب ها اثر می گذارد . هر میکروارگانیسم یک محدوده مشخص دما دارد که می تواند در آن رشد کند . بیشتر میکروارگانیسم های یوکاریوتی در دمای 45 درجه می میرند ، اگر چه بعضی از قارچ ها می توانند بالای 60 درجه رشد کنند . در حقیقت باکتری ها بین 90 تا 7- درجه رشد می کنند . باکتری هایی که در نزدیک چشمه های گرم اعماق دریا زندگی می کنند حداکثر در دمای 120 درجه می توانند رشد کنند .

برای یک موجود زنده یک حداقل ، یک حد مطلوب و یک حداکثر دمای رشد وجود دارد . گفتن حد مطلوب سخن غلطی است بجای آن نزدیک حداکثر درجه حرارت مناسب است .

موجود زنده طبق درجه حرارت به 3 گروه تقسیم می شود این ها بطور قراردادی تعریف شده اند و در حقیقت منعکس کننده پاسخ طبیعی میکروب ها به درجه حرارت های مختلف نیست .

سرمادوست ها : این گونه ها قادر هستند در 0 درجه رشد کنند و درجه حرارت مطلوب آنها زیر 20 درجه است . گونه های باکتری سرمادوست ها شامل : ( مخصوصا سودوموناس ها ، فلاوباکتریوم ، آکروموباکتر ، میکروکوکوس ها و گونه های serratia ) ،  مخمرها ، قارچ ها و برخی جلبک ها است. آنها به آرمی در درجه حرارت زیر 0 درجه رشد می کنند به شرطی که آب در محیط کشت بطور کامل یخ زده نباشد .

مزوفیل ها : حد مطلوب درجه حرارت این باکتری ها بین 20 و 37 درجه است و شامل : میکروارگانیسم های معمولی هستند که در انسان ، حیوان و پاتوژن های گیاهی هستند .

ترموفیل ها : این باکتری ها در درجه حرارت بالای 40 – 50  درجه رشد می کنند و شامل برخی سیانوباکترها ، آکتینومیست ها و گونه هایی از باکتری های باسیلوس و کلستریدیوم است .

ترموفیل ها در موادی که با خاک در تماس هستند یا در محیط های خیلی داغ از قبیل استخرهایی با درجه حرارت بالا ، مکان هایی مثل چشمه های آب گرم رشد می کنند .  .

چطور درجه حرارت بر سرعت رشد اثر می گذارد ؟

سرعت یک واکنش شیمیایی با درجه حرارت طبق معادله زیر بدست می آید :

LogV = + عدد ثابت

V = سرعت

R = ثابت گازها

ΔH = انرژی فعال سازی

T = درجه حرارت مطلق

این ها یک خط نقطه چین می دهند که لگارینم سرعت برابر   است . برای بسیاری  از میکروارگانیسم ها شکل بدست آمده به شکل 2.5 شباهت دارد .

در درجه حرارت بالاتر منحنی طبیعی است و اغلب دما رقابت بین فرآیندها سنتتیک و تنزل را     شرح داده از قبیل دناتوراسیون پروتئین که منجر به شکسته شدن اجزاء سلول می شود .

در درجه حرارت متوسط  رابطه آرنیوس کاربرد دارد در صورتیکه در دمای پایین تر وقتی سرعت واکنش تئوری را پیش بینی می کنیم یک کاهش سریع در μ  وجود دارد .

در این درجه حرارت پایین ممکن است کنترل مکانیسم ها از کار بیفتد . ( ملاحظه ماهیت آنزیم های آلوستریک  P.221 )  یا در سیالیت غشاء تغییر ایجاد شود که نتیجه آن کریستالیزاسیون برخی اجزاء لیپیدی است .

 • PH  :

مانند درجه حرارت ، هر موجود زنده در یک محدوده معینی از PHرشد می کند و یک PH مطلوب دارد . باکتری ها در مقایسه با قارچ ها مقاومت کمتری به PH زیاد دارند . برخی باکتری ها ی اسید دوست می توانند در PH پایین برخی مواد اسیدی رشد کنند مثل گونه های لاکتوباسیلوس که در اسید لاکتیک رشد می کنند ، استوباکترزیلینوم در اسیداستیک و تیوباسیلوس تیواکسیداز در اسید سولفوریک رشد می کنند .

بیشتر قارچ ها یک PH حداقل بین 1.5 تا 2.0 برای رشد دارند ، اما برخی گونه های Demiataceae , Acontium Velatim  گزارش شده  که درغلظت 2.5 N اسید سولفوریک اشباع با cuso4 رشد می کند .

بازوفیل ها : باکتری هایی که درPH بالای 10.5 رشد می کنند . بیشتر بازوفیل هایی که در گذشته شناسایی شده اند آرکوباکتری ها هستند . باکتری ویبریوکلرا که عامل بیماری وبا می باشد در PH نسبتا بالا رشد می کنند . میکروارگانیسم ها در محیط هایی که PH بالا دارند سعی می کنند که با صرف انرژی PH را نزدیک محدوده خنثی نگه دارند . موجودات زنده برای مقاومت در برابر PH خارج دارای یک ساختمان خارجی هستند که از آنها حفاظت می کنند .

 
 • اگر از اختلال خواب رنج ميبريد از مصرف تنقلات بويژه تخمه ، چيپس و آجيل در هنگام شب بپرهيزيد
 • همواره نشاط خود را حفظ كنيد به ياد داشته باشيد افراد با روحيه كمتر به بيماريها دچار مي شوند و بهتر از سايرين از عهده مقابله با مشكلات زندگي بر مي آيند
 • خوردن زيتون باعث كاهش فشارخون مي‌شود. زيتون علاوه بر اينكه مصرف زيادي در تغذيه دارد ده‌ها خاصيت درماني هم دارد. زيتون داراي اثرنرم‌كنندگي، ملين، صفرا بر است. اين ماده سنگهاي صفراوي را دفع و يبوست‌هاي مزمن را درمان مي‌كند. زيتون همچنين قولنج‌ هاي ناشي از ورم كليه را درمان مي كند و باعث تسكين درد و سوزش سوختگي‌ها، درمان آفتاب‌زدگي و سرمازدگي و گزش حشرات مي‌شود. لازم به ذكر است اين ماده در التيام زخم و جراحات و رفع سوزش و درد اثر دارد و خارش چشم و اشك ريزش را رفع مي‌كند.
 • مصرف روزانه ۵۰۰ mg يا بيشتر از ويتامين C باعث كاهش مدت سرماخوردگي افراد شده و مصرف غذا و نوشيدني‌هاي حاوي اين ويتامين به افراد توصيه مي‌شود. همچنين مصرف آب مخصوصا آب گرم، سبزيجات و ميوه‌هاي تازه و سوپ جو در درمان سرماخوردگي و كاهش زمان ابتلا به اين بيماري مؤثر است. ويروسهاي فراواني باعث سرماخوردگي مي‌شوند و جلوگيري از ابتلا به اين بيماري كار سختي است اما با رژيم غذايي خوب در كاهش زمان سرماخوردگي مي‌تواند اثرگذار باشد.
 • هرگز سیگار نکشید و اگر میکشید ، نیمه آخر آن را هیچ وجه نکشید.
 • در حمام هیچگاه مستقیما زیر دوش آب گرم نفس نکشید. کلر یک قاتل تدریجی است.
 • هنگام شارژ موبایل ابتدا شارژر را به گوشی وصل کنید و سپس آن را به برق وصل کنید. بهتر است موبایل خاموش باشد.
 • چای بیشتر از یک روز مانده را اصلا ننوشید.
 • هنگام روشن کردن کولر اتومبیل خود ابتدا به مدت حداقل 5 دقیقه پنجره ها را باز بگذارید و در پمپ بنزینها کولر را خاموش نمایید.
 • غذای خود را بیشتر از یکبار در مایکروفر گرم نکنید و بعد از آن درصورت عدم استفاده دور بریزید.
 • هنگام غذا بین هرلقمه حداقل 1 دقیقه فاصله بگذارید و دو ساعت قبل و بعد از غذا و هنگام آن نوشیدنی ننوشید.
 • هنگام حرکت اتومبیل، پنجره ها را تماما باز نکنید تا هوا بصورت باد وارد مجاری تنفسی نگردد.
 • لوازم آرایشی را بیشتر از 5 ساعت برروی پوست خود باقی نگذارید. سلولهای پوستی نیاز به تعرق و تنفس دارند. درمنزل نیز تا حد امکان از لباسهای گشاد ، راحت و باز استفاده نمایید.
 • موهای خود را بیش از یکبار در شبانه روز شانه نکنید.مراقب ورود شوره سر (حتی بصورت نامرئی) به چشمها و مجرای تنفسی خود باشید.
 • هنگام دویدن و راه رفتن سر خود را بالا نگهدارید. هنگام نشستن و خوابیدن برعکس سر خود را پایین نگهدارید.
 • توجه بیش از حد به وزن، سودمند نیست. بدن انسان قادر است بصورت خودکار میزان ورودی، جذب و میزان دفع را تنظیم نماید و اشتهای طبیعی نیز متناسب با آن میباشد. هرچه قدر دوست دارید بخورید.
 • اگر نیاز مالی ندارید، لازم نیست روزی 8 ساعت کار کنید. بهترین تعداد ساعات کاری بین 5 الی 6 ساعت میباشد.
 • هرگز پشت مانیتور (های قدیمی) که روشن هستند قرار نگیرید. ضرر آنها از خیلی از دستگاههای عکسبرداری بیشتر است.
 • ورزش و تحرک در ابتدای صبح نه تنها سودمند نیست بلکه خطرناک نیز هست. سعی کنید آن را در حداقل 3 ساعت بعد از بیداری و یا عصر انجام دهید.
 • توجه بیش از حد به امور سیاسی، ورزشی و اقتصادی برای سلامت روان مضر بوده و در دراز مدت به علت عدم امکان تسلط بر کنترل آنها، باعث اختلالات روانی میگردد.
 • معجزه جواهر آلات برای خانمها را فراموش نکنید. حتی اگر صرفا به دیدن آنها باشد.
 • هیچگاه به پهلو نخوابید. سعی کنید در جهت عمود بر محور مغناطیسی زمین بخوابید.

سایت های مرتبط

.


ما را دنبال کنید

FB YouTube

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان, خیابان بزرگمهر, ابتدای خیابان 22 بهمن, ساختمان نورباران طبقه اول, واحد 1

همراه:00989336700380 ، 00989336700390

تلفن: 03132673139

تلفاکس:00983132673139

ایمیل:

info@dnarna.org

sales@dnarna.org

advise@dnarna.org

کانال تلگرام: telegram.me/RNAbiotec

LiveZilla Live Chat Software
LiveZilla Live Help